بازدید مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان از اماکن ورزشی بخش طغرالجرد