به مناسبت نوروز ۹۶ مسابقات دال پلان دختران در روستای جور شهرستان کوهبنان برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.

به مناسبت نوروز ۹۶ مسابقات دال پلان دختران در روستای جور شهرستان کوهبنان برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.