اردو یک روزه برای جودوکاران شهرستان در نوروز ۹۶ در محل سد کاروانگاه برگزار شد.

اردو یک روزه برای جودوکاران شهرستان در نوروز ۹۶ در محل سد کاروانگاه برگزار شد.