جلسه شورای ورزش با حضور فرماندار ،رئیس اداره ورزش و جوانان و اعضای شورای ورزش برگزار شد. مهندس مهدلو در آغاز جلسه  ضمن پرداختن به اهمیت ورزش همگانی به استناد سخنی از مقام معظم رهبری بیان داشت: ورزش برای جوانان واجب و برای افراد مسن لازم است . منصور جعفری نژاد رییس اداره ورزش وجوانان […]

جلسه شورای ورزش با حضور فرماندار ،رئیس اداره ورزش و جوانان و اعضای شورای ورزش برگزار شد.

مهندس مهدلو در آغاز جلسه  ضمن پرداختن به اهمیت ورزش همگانی به استناد سخنی از مقام معظم رهبری بیان داشت: ورزش برای جوانان واجب و برای افراد مسن لازم است .

منصور جعفری نژاد رییس اداره ورزش وجوانان  در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت فعلی ورزش شهرستان ارائه نمودند و سپس روسای هیئتهای ورزشی به بیان نقطه نظرات و مشکلات موجود درهیئتها پرداختند که مهم ترین آنان عدم حمایت مالی و کمبود امکانات و تجهیزات می توان نام برد.