جناب آقای دکتر امیری خراسانی
نوید مسرت بخش انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته شماست لذا لازم دانستیم …

جناب آقای دکتر امیری خراسانی

با سلام و احترام

نوید مسرت بخش انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته شماست لذا لازم دانستیم  به نمایندگی از جامعه ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  این انتصاب بجا را که قطعاً نشأت گرفته از توانمندی های علمی و مدیریت اثر بخ  ش  و کارنامه درخشان حضرتعالی در خدمت رسانی بوده  را محضرجنابعالی وخصوصا جامعه ورزش و جوانان تبریک عرض نموده امیدوارم در سایه ایزد متعال همواره در راه اعتلای ورزش موفق و موید باشید.

جامعه ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان