به همت هیات دوچرخه سواری و هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان در دهستان جور برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.    

به همت هیات دوچرخه سواری و هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان در دهستان جور برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.