جامعه ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان همچون سایر اقشار جامعه با حضور پرشور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر با آرمان هایی امام وشهدا تجدید میثاق نموده و با شعا رلبیک یا خامنه ای با رهبر خود دست بیعت دادند.      

جامعه ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان همچون سایر اقشار جامعه با حضور پرشور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر با آرمان هایی امام وشهدا تجدید میثاق نموده و با شعا رلبیک یا خامنه ای با رهبر خود دست بیعت دادند.