ورزشکاران دختر و پسر شهرستان کوهبنان بعد از شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مراسم باشکوه نماز جمعه حضور فعال داشتند.

ورزشکاران دختر و پسر شهرستان کوهبنان بعد از شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مراسم باشکوه نماز جمعه حضور فعال داشتند.