با حضور نوجوانان ونونهالان برگزار شد

جشنواره پرواز بادبادک ها با حضور نوجوانان و نونهالان در محوطه باز استادیوم تختی شهرستان کوهبنان برگزارگردید و به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.