نخستین رقابت حضوری هنرآموختگان آموزشگاه آرین در بخش اجرای صحنه ای و گویندگی، عصر جمعه هفته گذشته ۱۵ بهمن ماه در محل پلاتو استاد علی کهن برگزار شد.