همایش دوچرخه سواری نوجوانان بخش طغرالجرد به مناسبت ایام ا… دهه فجر برگزار شد و در پایان دوچرخه سواران با حضور در مرقد شهدا ی گمنام بار دیگر با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.

همایش دوچرخه سواری نوجوانان بخش طغرالجرد به مناسبت ایام ا… دهه فجر برگزار شد و در پایان دوچرخه سواران با حضور در مرقد شهدا ی گمنام بار دیگر با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.