به مناسبت ایام ا… دهه فجر و به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان جشنواره بازی های بومی محلی در بخش طغرالجرد برگزار گردید و از برگزیدگان تجلیل شد.

به مناسبت ایام ا… دهه فجر و به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان جشنواره بازی های بومی محلی در بخش طغرالجرد برگزار گردید و از برگزیدگان تجلیل شد.