مسابقات فوتسال نوجوانان جام محلات با شرکت ۶ تیم و به همت هیات ورزش روستاییو بازی های بومی محلی در محل سالن ۲۲ بهمن برگزار و با قهرمانی تیم محله اپوروار به پایان رسید

مسابقات فوتسال نوجوانان جام محلات با شرکت ۶ تیم و به همت هیات ورزش روستاییو بازی های بومی محلی در محل سالن ۲۲ بهمن برگزار و با قهرمانی تیم محله اپوروار به پایان رسید