به همت هیئت جودوی شهرستان کوهبنان جودو کاران مرکز شهرستان و بخش طغرالجرد تحت عنوان مسابقات جام دهه فجر با یکدیگر رقابت نمودند. در این دوره از رقابت های یک روزه ، زبده ترین ورزشکاران شهرستان کوهبنان در رشته رزمی جودو حضور داشتند . ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از رقابت ها ، در دو رده سنی خردسالان و نونهالان با هم به رقابت پرداختند .

به همت هیئت جودوی شهرستان کوهبنان جودو کاران مرکز شهرستان و بخش طغرالجرد تحت عنوان  مسابقات جام دهه فجر با یکدیگر رقابت نمودند. در این دوره از رقابت های یک روزه ، زبده ترین ورزشکاران  شهرستان کوهبنان در  رشته رزمی جودو حضور داشتند . ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از رقابت ها ، در دو رده سنی خردسالان و نونهالان با هم به رقابت پرداختند .

در پایان رقابت ها رده سنی خردسالان

در وزن ۳۰ کیلوگرم  کمیل زیر جد مقام اول –محمد صادق رهجو مقام دوم

در وزن ۳۸ کیلو گرم ابوالفضل حسینی مقام اول- محمد علی محسن بیگی مقام دوم

و در رده سنی نونهالان

در وزن  ۳۴ کیلو گرم مجتبی بابائی مقام اول – مهدی اکبری مقام دوم

در وزن ۷۳ کیلو گرم امیر حسین سیدی مقام اول- محمد رضا محسن بیگی مقام دوم

را کسب کردند