دختران نوجوان شهرستان کوهبنان به همت امور ورزش بانوان و به مناسبت حماسه بزرگ ۹ دی در همایش کوهپیمایی شرکت نمودند و بار دیگر با ولایت تجدید میثاق نمودند.

دختران نوجوان شهرستان کوهبنان به همت امور ورزش بانوان و به مناسبت حماسه بزرگ ۹ دی در همایش کوهپیمایی شرکت نمودند و بار دیگر با ولایت تجدید میثاق نمودند.

img_3691 img_3675 img_3695