مسابقات فوتسال جام هفته وحدت با شرکت ۶ تیم در محل سالن ورزشی رهبری برگزار شد. پس از یک هفته رقابت ،تیم فوتسال ابوذر به مقام قهرمانی رسید .این مسابقات به همت هیات ورزشی روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان برگزار شد.

مسابقات فوتسال جام هفته وحدت با شرکت ۶ تیم در محل سالن ورزشی رهبری برگزار شد.

پس از یک هفته رقابت ،تیم فوتسال ابوذر به مقام قهرمانی رسید .این مسابقات به همت هیات ورزشی روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان برگزار شد.

img_4425 img_4450