به همت امور ورزش بانوان شهرستان کوهبنان و به مناسبت حماسه ۹ دی مسابقات ایستگاهی دختران برگزار گردید.

به همت امور ورزش بانوان شهرستان کوهبنان و به مناسبت حماسه ۹ دی مسابقات ایستگاهی دختران برگزار گردید.

img_20161230_180533 img_20161230_180545 img_20161230_180550