ضمن تشکر از تمامی کسانی که در این مسابقه شرکت کرده اند اسامی شرکت کنندگان در سایت قرار گرفته است. اسامی نفرات قرعه کشی در سایت قرار گرفت. نفر اول:۵۰هزارتومان نفر دوم:هدیه غیر نقدی نفر سوم:هدیه غیر نقدی جهت نمایش اسامی  اینجا کلیک کنید .

ضمن تشکر از تمامی کسانی که در این مسابقه شرکت کرده اند اسامی شرکت کنندگان در سایت قرار گرفته است.

اسامی نفرات قرعه کشی در سایت قرار گرفت.

نفر اول:۵۰هزارتومان

نفر دوم:هدیه غیر نقدی

نفر سوم:هدیه غیر نقدی

جهت نمایش اسامی  اینجا کلیک کنید .