به مناسبت هفته ی تربیت بدنی  و به همت هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان،جشنواره بازیهای بومی محلی  در دهستان جور برگزار شد واهالی این دهستان با اجرای بازیهای بومی وسنتی هفته ی تربیت بدنی را گرامی داشتند.  

به مناسبت هفته ی تربیت بدنی  و به همت هیات ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان،جشنواره بازیهای بومی محلی  در دهستان جور برگزار شد واهالی این دهستان با اجرای بازیهای بومی وسنتی هفته ی تربیت بدنی را گرامی داشتند.

 

img_1758

img_1755

img_1746

img_1733

img_1724

img_1720