دختران مدارس شبانه روزی که از روستاهای اطراف شهرستان کوهبنان در این مدرسه حضور دارند به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و امور ورزش بانوان در مراسم پیاده روی و کوهروی به مناسبت هفته تربیت بدنی شرکت نمودند

پس از برگزاری این همایش به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد

دختران مدارس شبانه روزی که از روستاهای اطراف شهرستان کوهبنان در این مدرسه حضور دارند به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و امور ورزش بانوان در مراسم پیاده روی و کوهروی به مناسبت هفته تربیت بدنی شرکت نمودند

پس از برگزاری این همایش به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد

img_1202img_1216