مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ویژه مسئولین ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی در محل زمین چمن مصنوعی اداره ورزش و جوانان برگزار گردید

و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد

مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ویژه مسئولین ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی در محل زمین چمن مصنوعی اداره ورزش و جوانان برگزار گردید

و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد

img_1482img_1448