به مناسبت هفته سلامت زنان، بانوان شهرستان کوهبنان با هماهنگی امور ورزش بانوان و کارشناسان مرکز بهداشت در همایش کوهروی شرکت نموده و بصورت دسته جمعی در ارتفاعات خانقاه با شعار ورزش عامل سلامت زنان حضور پیدا کردند

 به مناسبت هفته سلامت زنان، بانوان شهرستان کوهبنان با هماهنگی امور ورزش بانوان و کارشناسان مرکز بهداشت در همایش کوهروی شرکت نموده و بصورت دسته جمعی در ارتفاعات خانقاه با شعار ورزش عامل سلامت زنان حضور پیدا کردند

img_5567img_5592img_5596img_5597