همایش ورزش صبحگاهی آقایان با شعار دسته جمعی لبیک یا حسین برگزار شد

در اولین روز از هفته ی تربیت بدنی همایش ورزش صبحگاهی  آقایان با شعار دسته جمعی لبیک یا حسین برگزار شد و نشاط و شادابی ارمغان این همایش به شرکت کنندگان بود و در پایان نیز از تعدادی از شرکت کنندگان در همایش تجلیل شد.

img_0868

img_0904

img_0863