اولین روز هفته تربیت بدنی را با “ورزش آغازین” در مدارس آغاز شد.

زنگ هفته ی تربیت بدنی در اولین روز از هفته ی تربیت بدنی با عنوان “ورزش آغازین “در مدارس شهرستان با حضور مسئولین و جمعی از فرهنگیان به صدا درآمد و تمامی مدارس شهرستان کوهبنان ، اولین روز هفته تربیت بدنی را با ورزش آغازین و هماهنگ آغاز نمودند.

 

img_0857

img_0860

img_0862