به مناسبت ۲۹ سپتامبر(روز جهانی قلب) همایش دوچرخه سواری به همت هیات دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان و همکاری و مرکز بهداشت برگزار گردید و دوچرخه سواران با شعار قلب سالم با تحرک و تغذیه مناسب مسیر های اصلی شهر کوهبنان را رکاب زده و در پایان به قید قرعه از تعدادی از ورزشکاران تجلیل شد.

به مناسبت ۲۹ سپتامبر(روز جهانی قلب) همایش دوچرخه سواری به همت هیات دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان و همکاری و مرکز بهداشت برگزار گردید و دوچرخه سواران با شعار قلب سالم با تحرک و تغذیه مناسب مسیر های اصلی شهر کوهبنان را رکاب زده و در پایان به قید قرعه از تعدادی از ورزشکاران تجلیل شد.

img_9405 img_9426 img_9480