به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان و به مناسبت روز جهانی سالمند مسابقات ایستگاهی ویژه سالمندان و نوه های انها در مهد کودک دهستان جور برگزار گردید و در پایان این مسابقات از سالمندان و نوه های برتر تجلیل شد.

به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان و به مناسبت روز جهانی سالمند مسابقات ایستگاهی ویژه سالمندان و نوه های انها در مهد کودک دهستان جور برگزار گردید و در پایان این مسابقات از سالمندان و نوه های برتر تجلیل شد.

img_9571 img_9578