به مناسبت هفته ی دولت و روز  کارمند, کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به پیاده روی جمعی پرداختند و مسیر شهدای گمنام تا گلزارشهدای واقع در امامزاده سید سلیمان (ع) را پیمودند.      

به مناسبت هفته ی دولت و روز  کارمند, کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به پیاده روی جمعی پرداختند و مسیر شهدای گمنام تا گلزارشهدای واقع در امامزاده سید سلیمان (ع) را پیمودند.

 

Picture 044 Picture 041