کارکنان ادارات  شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ی دولت در محل امامزاده سید سلیمان (ع) جمع شده و به ورزش صبحگاهی پرداختند.  

کارکنان ادارات  شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ی دولت در محل امامزاده سید سلیمان (ع) جمع شده و به ورزش صبحگاهی پرداختند.

 

Picture 063