در هفته ی دولت کلیه کارکنان ادارات با حضور در گلزار شهدای گمنام با امام و شهدا تجدید میثاق کردند.  

در هفته ی دولت کلیه کارکنان ادارات با حضور در گلزار شهدای گمنام با امام و شهدا تجدید میثاق کردند.

Picture 023 Picture 031 IMG_7968 IMG_8024 IMG_8027