در سالن تختی برگزار می گردد

منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان گفت:شهرستان کوهبنان میزبان مسابقات طناب کشی استان است و این مسابقات روز جمعه در سالن تازه احیا شده ی  تختی برگزار می گردد.

جعفری نژاد ضمنآرزوی موفقیت برای تیم طناب کشی شهرستان دراین مسابقات که کسب مقام *نائب قهرمانی **کشور رادر کارنامه خوددارد از تمامی ورزشکاران وعلاقه مندان خواست  برای تشویق وهمراهی تیم شهرستان  *روز جمعه مورخه ۹۵/۵/۲۲ساعت ۸صبح* دراین سالن حضور بعمل آورند

روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

 

گزارش تصویری از این مسابقات متعاقبا ارسال خواهد شد.