جوانان در زمینه اقتصاد خانگی وتشکیل تعاونی های کوچک با یکدیگر به بحث وتبادل نظر پرداختند

جلسه ی مشاورین جوان ادارات شهرستان و نماینده جوانان با محوریت اقتصاد در محل سالن فرمانداری برگزار شد و جوانان در زمینه اقتصاد خانگی وتشکیل تعاونی های کوچک با یکدیگر به بحث وتبادل نظر پرداختند وهم چنین در ادامه جلسه پرسش وپاسخ جوانان با مسئولین ادارات فرهنگ و ارشاد ,دانشگاه علمی کاربردی و صندوق کارآفرین امید برگزار شد.

 

IMG_3814

IMG_3820

IMG_3823