یکشنبه
کارگاه آموزشی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ویژه جوانان
۹۵/۲/۲۶…

IMG-20160514-WA0001

۲ یکشنبه

کارگاه آموزشی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ویژه جوانان

۹۵/۲/۲۶
۳ دوشنبه شروع مسابقات ورزشی ویژه جوانان ۹۵/۲/۲۷
۴ دوشنبه نشست صمیمی جوانان و مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان ۹۵/۲/۲۷
۵ سه شنبه نشست مشاورین جوان ۹۵/۲/۲۸
۶ چهار شنبه جشن روز جوان ۹۵/۲/۲۹
۷ پنج شنبه مراسم تجلیل از جوانان برتر ۹۵/۲/۳۰
۸ پنج شنبه

کوهپیمایی مشاوران جوان ادارات

۹۵/۲/۳۰
۹ پنج شنبه برگزاری مسابقه تپش ویژه جوانان ۹۵/۲/۳۰
۱۰ جمعه حضور جوانان در مراسم نماز جمعه ۹۵/۲/۳۱
۱۱ شنبه برگزاری نمایشگاه کتاب و مسابقه کتابخوانی ویژه جوانان ۹۵/۳/۱
۱۲ شنبه نشست تخصصی جوانان با مسئولین ارشد شهرستان ۹۵/۳/۲
 ۱۳ یکشنبه همایش دوچرخه سواری ویژه جوانان و برگزاری جشن نیمه شعبان در روستای ده خواجه

۹۵/۳/۲