کارگاه آموزشی وتوجیهی دارت درمحل اداره ورزش وجوانان برگزارشد.

کارگاه آموزشی وتوجیهی دارت به همت هیات انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان وهمکاری کمیته دارت استان توسط استادعرب نژاد  امروزعصردرمحل اداره ورزش وجوانان برگزارشد.

IMG-20160430-WA0025

IMG-20160430-WA0027

 

IMG-20160430-WA0026