جوانان شهرستان کوهبنان تحت عنوان سفیران سلامت به …

جوانان شهرستان کوهبنان تحت عنوان سفیران سلامت به مناسبت هفته سلامت درکارگاه  آموزشی سفیران سلامت شرکت نمودند واموزش های لازم را در زمینه تاثیر تحرک و تغذیه سالم بر سلامتی افراد اموختند.

IMG_1291 IMG_1297 IMG_1302