به همت سمن پیشگیری ازآسیب های اجتماعی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان وهمکاری اداره ارشاد اسلامی وآموزش وپرورش کارگاه آموزش سبک زندگی اسلامی ویژه خانواده های بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در محل سالن دبیرستان محبوبه دانش برگزار گردید.

به همت سمن پیشگیری ازآسیب های اجتماعی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان وهمکاری اداره ارشاد اسلامی وآموزش وپرورش کارگاه آموزش سبک زندگی اسلامی ویژه خانواده های بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در محل سالن دبیرستان محبوبه دانش برگزار گردید.

IMG-20160209-WA0013 IMG-20160209-WA0014