مسابقات تنیس روی میز کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام الله دهه ی فجردر محل آکادمی تنیس روی میزبرگزار شد ودر پایان آقایان دکتر محمد فصیحی هرندی ازمرکز بهداشت ,حسن قربانی ازآموزش وپرورش,حسین عباسزاده از آموزش وپرورش,مسعود ابراهیمی از تامین اجتماعی و محمود محسن بیگی ازمرکز بهداشت مقام اول تا پنجم را ازآن خود […]

مسابقات تنیس روی میز کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام الله دهه ی فجردر محل آکادمی تنیس روی میزبرگزار شد

ودر پایان آقایان دکتر محمد فصیحی هرندی ازمرکز بهداشت ,حسن قربانی ازآموزش وپرورش,حسین عباسزاده از آموزش

وپرورش,مسعود ابراهیمی از تامین اجتماعی و محمود محسن بیگی ازمرکز بهداشت مقام اول تا پنجم را ازآن خود کردند.

 

 

 

IMG-20160125-WA0015

 

IMG-20160125-WA0012