جلسه ی هماهنگی وهم اندیشی برنامه های هیات فوتبال شهرستان کوهبنان با حضور مهندس محسنی رییس هیات فوتبال ومسوولین کمیته های هیات ,در دفتر شهردار برگزار گردید.   مهندس محسنی شهردار کوهبنان و رییس هیات فوتبال بیان داشت:باتوجه به اینکه زمینه ی ورزش وفوتبال کوهبنان مساعد است واستعدادهای خوبی در این زمینه وجود دارد نیاز […]

جلسه ی هماهنگی وهم اندیشی برنامه های هیات فوتبال شهرستان کوهبنان با حضور مهندس محسنی رییس هیات فوتبال ومسوولین کمیته های هیات ,در دفتر شهردار برگزار گردید.

 

مهندس محسنی شهردار کوهبنان و رییس هیات فوتبال بیان داشت:باتوجه به اینکه زمینه ی ورزش وفوتبال کوهبنان مساعد است واستعدادهای خوبی در این زمینه وجود دارد نیاز است که تحول اساسی در این عرصه اتفاق افتد.

وی افزود:یقینا در تمامی عرصه ها وفعالیت هاخروجی کار واثر آن بر زندگی مردم مهم می باشد خروجی که توسط مردم قابل لمس باشد .در زمینه ی فوتبال نیز باید اتفاقی رخ دهد که خروجی خوبی از آن حاصل گردد به طوری که اثرات نشاط وشادابی ورزش بر زندگی جوانان وورزشکاران به خوبی مشاهده شود.

محسنی تاکید کرد:جایگاه فوتبال کوهبنان باید در مسیر رشد وبالندگی قرار گیرد.فوتبال کوهبنان باید حیاتی تازه یابد به طوری که در استان سرآمد باشد و ما در جایگاه شهرداری وشورای اسلامی شهر برای تحقق این امرازهیچ خدمت وکمکی دریغ نمی کینم.

مهندس محسنی خبرداد: به زودی دفترهیات فوتبال شهرستان کوهبنان را بااختصاص دادن مکانی از شهرداری راه اندازی می کنیم تا مکانی جهت برگزاری جلسات هیات و همچنین حضور ورزشکاران وتبادل نظر وهم اندیشی در زمینه  فوتبال فراهم شود.

اقای باقرپور دبیرهیات فوتبال شهرستان کوهبنان بیان داشت :متاسفانه تا کنون فوتبال کوهبنان به صورت مقطعی برگزار شده که این امرتا حدودی سبب خدشه دار شدن فوتبال شهرستان گردیده است.

وی ادامه داد:با توجه به مستعد بودن ورزشکاران ,فوتبال کوهبنان باید پویا شود وبرای تداوم همیشگی این ورزش راه اندازی لیگ و تیم های محلات ازطریق پایگاه های بسیج پیشنهاد می شود.

سیف الهی مسول کمیته ی روابط عمومی هیات فوتبال ضمن تاکید برامراطلاع رسانی بیان داشت:سعی می کنیم پوشش خبری مسابقات فوتبال وفراخوان دعوت از تیم های شهرستانی واستانی به خوبی صورت پذیرد.

سرمایه گذاری برقشرجوان, پرداختن بیشتربه نظم وانظباط در فوتبال ,طرح برنامه های کوتاه مدت هیات فوتبال از مورادی بود که توسط کمیته های مختلف هیات فوتبال مطرح ودر این زمینه تصمیماتی اخذ گردید.

 

صدیقه ایزدی خبرنگارشهرستان کوهبنان