مسابقات دوصحرانوردی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام الله دهه ی فجر برگزار شدودر پایان این مسابقات نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات دو صحرانوردی شهداد برگزیده شدند.  

مسابقات دوصحرانوردی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام الله دهه ی فجر برگزار شدودر پایان این مسابقات نفرات برتر

جهت شرکت در مسابقات دو صحرانوردی شهداد برگزیده شدند.

 

IMG-20160125-WA0017