همایش کوهپیمایی  کارمندان به مناسبت هفته وحدت و به همت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در کوه خانقای کوهبنان برگزار گردید.  

همایش کوهپیمایی  کارمندان به مناسبت هفته وحدت و به همت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در کوه خانقای کوهبنان برگزار گردید.

 IMG_2219 IMG_2218 IMG_2217