مسابقات فوتسال  جام هفته وحدت به همت هیات فوتسال شهرستان در محل سالن ورزشی ۲۲ بهمن برگزار شد و پس از رقابت بین تیم ها , تیم های اموزش و پرورش-اداره برق و جهان روغن به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

مسابقات فوتسال  جام هفته وحدت به همت هیات فوتسال شهرستان در محل سالن ورزشی ۲۲ بهمن برگزار شد و پس از رقابت بین تیم ها , تیم های اموزش و پرورش-اداره برق و جهان روغن به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

football (4)football (3) football (2) football (1)