مسابقات ایستگاهی دختران به همت امور ورزش بانوان در محل سالن تختی برگزار گردید و از نفرات برتر مسابقات تجلیل گردید.

مسابقات ایستگاهی دختران به همت امور ورزش بانوان در محل سالن تختی برگزار گردید و از نفرات برتر مسابقات تجلیل گردید.

IMG_1628