به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش پیاده وری نهضت دخترانه با شعار «ما زنده ایم » با همکاری هیات ورزش دانش آموزی برگزار شد

به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش پیاده وری نهضت دخترانه با شعار «ما زنده ایم » با همکاری هیات ورزش دانش آموزی برگزار شد

IMG_9048 IMG_9053 IMG_9138