به مناسبت هفته تربیت بدنی نماز وحدت شورای اداری شهرستان کوهبنان در محل خانه جودو برگزار شد و از مسئولین اداراتی که در مسابقات هفته دولت همکاری نمودند تجلیل گردید.

به مناسبت هفته تربیت بدنی نماز وحدت شورای اداری شهرستان کوهبنان در محل خانه جودو برگزار شد و از مسئولین اداراتی که در مسابقات هفته

دولت همکاری نمودند تجلیل گردید.

IMG_0397 IMG_0419 IMG_0423 IMG_0458