به مناسبت  هفته تربیت بدنی  روسای ادارات شهرستان کوهبنان در مسابقات ایستگاهی شرکت نموده و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد

به مناسبت  هفته تربیت بدنی  روسای ادارات شهرستان کوهبنان در مسابقات ایستگاهی شرکت نموده

و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد

IMG_0463 IMG_0467 IMG_0472 IMG_0510