جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با محوریت  هفته ازدواج با حضور  معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان  و سایر اعضای ستاد در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد در ابتدای این جلسه شهنازی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ضمن تسلیت به خانواده محترم شهید حسین خالداری از ارگان هایی […]

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با محوریت  هفته ازدواج با حضور  معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان  و سایر اعضای ستاد در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد
در ابتدای این جلسه شهنازی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ضمن تسلیت به خانواده محترم شهید حسین خالداری از ارگان هایی که در مراسم تشیع این شهید بزرگوار شرکت نموده اند تشکر و قدردانی نمود
در ادامه معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار از ارگان ها و دستگاههای مرتبط با حوزه جوانان خواستند تا همکاری و هماهنگی لازم را جهت برگزاری برنامه های هفته ازدواج با اداره ورزش و جوانان داشته باشند و برنامه های خود را در این زمینه اعلام کنند.
وی در ادامه از  امر ازدواج  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن نام بردند و بیان نمود که این مسئله باید ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص مسئولین و دستگاههای مرتبط با حوزه جوانان قرار گیرد شهنازی در ادامه به ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت موجود در حوزه ازدواج از جمله ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از جوانان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج اشاره کرد و گفت: باید فرهنگ سازی گسترده در راستای اﻟﮕﻮی ازدواج آسان و آگاهانه در جامعه انجام شود
جعفری نژاد دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان ضمن خیر مقدم به مدعوین و بیان اهداف و موضوع جلسه از مدعوین خواست نظرات و برنامه های خود را جهت برنامه ریزی برای هفته ازدواج مطرح نمایند.
در پایان این جلسه سایر روسای ادارت و نهادها برنامه ها و نظرات خود را در رابطه با هفته ازدواج و خانواده ارائه نمودند و به تشریح اقدامات مورد نظر خود در این هفته پرداختند و با تبادل نظر  اعضاء مهم ترین  مصوبات مورد توافق قرار گرفت

۱. مصوب شد همایش ازدواج ویژه جوانان با دعوت از استاد حسنی کارشناس ازدواج و خانواده با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و اداره ورزش و جوانان و کمیسیون امور بانوان فرمانداری برگزار گردد
۲. مصوب شد جشن شادی ویژه جوانان و زوجین جوان با دعوت از هنر مندان کشوری و استانی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردد

۳. مصوب شد آزمایش رایگان ازدواج زوجین جوان در هفته ازدواج توسط مرکز بهداشت انجام شود

  ۴. مصوب شد مسابقات ورزشی زوجین جوان در هفته ازدواج توسط اداره ورزش و جوانان بر گزار گردد

۵. مصوب شد نمایشگاه کتاب ویژه جوانان در هفته ازدواج توسط اداره کتابخانه ها برگزار گردد

۴IMG_0099IMG_0108.

۴9qcsg12138wtggovt0yt