مسابقات پرتاب حلقه کارکنان زن ادارات در هفته دولت به مناسبت هفته دولت مسابقه ویژه پرتاب حلقه بانوان ادارات برگزار گردید و خانم ها:شفیعی-رجبی-عباس پور-پورحمزه قهرمانان شدند.  

مسابقات پرتاب حلقه کارکنان زن ادارات در هفته دولت به مناسبت هفته دولت مسابقه ویژه پرتاب حلقه بانوان ادارات برگزار گردید و خانم ها:شفیعی-رجبی-عباس پور-پورحمزه قهرمانان شدند.

 

IMG_0029IMG_0028IMG_0026IMG_0025IMG_0037IMG_0036IMG_0008