جلسه هماهنگی طرح توسعه  ورزش  همگانی و قهرمانی در شهرستان کوهبنان بنا به دعوت اداره ورزش  وجوانان شهرستان کوهبنان جعفری مسئول دبیر خانه طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان به همراه نیک نفس همکار ایشان در بین مسئولین هیئت های ورزشی و مربیان اکادمی های ورزشی ۵ رشته تکلیف شده به شهرستان حاضر شده […]

جلسه هماهنگی طرح توسعه  ورزش  همگانی و قهرمانی در شهرستان کوهبنان بنا به دعوت اداره ورزش  وجوانان شهرستان کوهبنان جعفری مسئول دبیر خانه طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان به همراه نیک نفس همکار ایشان در بین مسئولین هیئت های ورزشی و مربیان اکادمی های ورزشی ۵ رشته تکلیف شده به شهرستان حاضر شده و به توجیه کامل این طرح پرداخته و هماهنگی های لازم در زمینه  چگونگی اجرای این طرح انجام شدهرشته های تکلیف شده در این طرح به اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان عبارت است از:فوتبال اقایان-فوتسال بانوان -والیبال اقایان-والیبال بانوان-کاراته اقایان و کشتی اقایان -دو میدانی اقایان که ویژه جوانان ۱۴ تا ۱۸ سال برگزار می گردد.

 

IMG_0068IMG_0064IMG_0062IMG_0058IMG_0070