اولین نشت فرهنگی مربیان و داوران به مناسبت هفته جوان با هدف بررسی عملکرد هیات های ورزشی و برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و نونهالان با حضور شهردار کوهبنان برگزار شد

اولین نشت فرهنگی مربیان و داوران به مناسبت هفته جوان با هدف بررسی عملکرد هیات های ورزشی و برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و نونهالان با حضور شهردار کوهبنان برگزار شد

IMG_6316