هوالباقی دردا که جز به مرگ ، نسنجند  قدر مرد جناب آقای دکتر امیری نماینده ی محترم مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی رحلت جانسوز ابوی بزرگوارتان موجب تاثر و تالم  فراوان گردید  ، این ضایعه را خدمت حضرتعالی و خاندان محترم  امیری تسلیت گفته ، علو درجات برای آن مرحوم  […]

هوالباقی

دردا که جز به مرگ ، نسنجند  قدر مرد

جناب آقای دکتر امیری نماینده ی محترم مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی

رحلت جانسوز ابوی بزرگوارتان موجب تاثر و تالم  فراوان گردید  ، این ضایعه را خدمت حضرتعالی و خاندان محترم  امیری تسلیت گفته ، علو درجات برای آن مرحوم  و  صبر و شکیبایی برای بازماندگان  از درگاه  حضرت احدیت  مسئلت داریم .

اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان ، هیئت های ورزشی