مناسبات طناب کشی به مناسبت هفته وحدت در بخش پابدانا در شهرستان کوهبنان

مناسبات طناب کشی به مناسبت هفته وحدت در بخش پابدانا در شهرستان کوهبنان

IMG_1052 IMG_1078 IMG_1040 IMG_1048